LEGO MINDSTORMS Education EV3

Robot eğitimlerinde öğrenciler STEM “Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (Matematik)” ile formel ve enformel eğitimleri içeren ders konularıyla öğreniyor ve gelişiyor..

Motor hareketleri, sensörlerden gelen bilgileri okuma, gelen veriye göre görev tamamlama, göreve uygun robot inşa etme, değişkenler, matematiksel hesaplamalar gibi konuların yer aldığı eğitim için daha önceden edinilmiş herhangi bir robotik veya programlama bilgisine ihtiyaç yoktur.

ÜROTAM, düzenlediği “Robot eğitimleri” ile çocuklarımızın ve gençlerimizin özgün tasarımlar ortaya koyması için gerekli altyapıyı oluşturuyor.

Okuyan, düşünen, üreten gençlik için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Hilmi Türkmen